Solar charging station

Kategorija: Okolina

Potreba za štednjom električne energije koja se proizvodi u TE Tuzla se može izvesti na više načina.Jedan od načina je naš solarni punjač koji ćemo instalirati na glavnoj atrakciji grada-Panonska jezera.. Panonika…

Projekat

Naziv projekta: Solar charging station
Kategorija:  Okolina
Sažetak: 

Potreba za štednjom električne energije koja se proizvodi u TE Tuzla se može izvesti na više načina.Jedan od načina je naš solarni punjač koji ćemo instalirati na glavnoj atrakciji grada-Panonska jezera.. Panonika će pored ostalih aktivnosti koji nudi,imati i solarni punjač.

Vođa tima:

Ime i Prezime: Adis Avdibašić

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: Faruk Malkočević

Škola

Naziv škole: Mješovita srednja elektrotehnička škola
Grad: Tuzla

Supervizor

Ime i Prezime: Amir Hadžić
Top