Eko-cekeri

Kategorija: Okolina

S obzirom da živimo u vremenu sve većih ekoloških problema i uticaja čovjeka na okolinu, odlučili smo dati svoj doprinos u rješavanju istih. Tema, a ujedno i cilj projekta Eko-Cekeri je iskorištavanje…

Projekat

Naziv projekta: Eko-cekeri
Kategorija:  Okolina
Sažetak: 

S obzirom da živimo u vremenu sve većih ekoloških problema i uticaja čovjeka na okolinu, odlučili smo dati svoj doprinos u rješavanju istih. Tema, a ujedno i cilj projekta Eko-Cekeri je iskorištavanje primarnih zagađivača okoline - plastičnih vrećica, u svrhu dobivanja proizvoda za svakodnevnu upotrebu. Primjenom projekta uklanjamo plastične vrećice iz korita rijeka, krošanja drveća i ulica, te osiguravamo čistu okolinu za naše građane. Kako bi projekat zaživio i održao se u našoj sredini, te dao željene rezultate, sklopili smo dogovor sa osnovnim školama na području Općine Hadžići, kojim su se oni rado obavezali da će prikupljene plastične vrećice preusmjeriti ka izradi ovog projekta. Samim tim spriječit će i gomilanje plastičnog otpada na gradskim deponijama, te njegovog višestoljetnog raspadanja u takvim uslovima. Projekat se sastoji iz pet faza. Prva faza, kao što smo već naveli, podrazumijeva skupljanje vrećica iz korita rijeke, krošanja drveća i sa ulica. Da bismo pristupili izradi Eko-cekera potrebno je očistiti vrećice. Zatim slijedi faza izrade (rezanje vrećica, slaganje u pet slojeva, stapanje materijala pod uticajem visoke temperature, rezanje rubova i šivanje cekera). Sljedeća faza je podvrgavanje proizvoda testu, kojim smo dokazali veću izdržljivost naših Eko cekera u odnosu na izdržljivost običnih vrećica. Pored toga što doprinosi čišćenju naše sredine, ovaj projekat ima i svoju humanitarnu svrhu (peta faza) – prodajom Eko-cekera za simboličnu cijenu, donirali bismo novac socijalno ugroženim porodicama učenika naše škole. Rezultat projekta je čista sredina i osmijeh na licu svih učesnika projekta.

Vođa tima:

Ime i Prezime: Ajla Nizić

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: Amila Balić

Škola

Naziv škole: Srednjoškolski centar Hadžići
Grad: Hadžići

Supervizor

Ime i Prezime: Jasmina Pezo
Top