Become web designer

Kategorija: Web Dizajn

Ovim projektom zelimo mlade uvesti u svijet informatika sa fokusom na web dizajn , jer su upravo u tom sektoru najvece mogucnosti za rad.Zelimo da pripremimo sto je vise mladih moguce za vrijeme u kojem…

Projekat

Naziv projekta: Become web designer
Kategorija:  Web Dizajn
Sažetak: 

Ovim projektom zelimo mlade uvesti u svijet informatika sa fokusom na web dizajn , jer su upravo u tom sektoru najvece mogucnosti za rad.Zelimo da pripremimo sto je vise mladih moguce za vrijeme u kojem se sad nalazimo a to je vrijeme u kojem informatika ulazi i skoro sve sfere zivota.Na stranici koju smo vec napravili korisnici mogu vidjeti sta je web dizajn, kako se dijeli , a njihova je odluka kojom ce se vrstom baviti : Front-end ili Back-end development.Kao sto nam je rečeno našu stranicu smo registrovali i nalazi se na navedenom linku http://becomewebdesigner.azurewebsites.net

Vođa tima:

Ime i Prezime: Amar Hidic

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: Haris Cavkic

Škola

Naziv škole: Gimnazija Bihać
Grad: Bihac

Supervizor

Ime i Prezime: Esad Delic-Ibukic
Top