"Škola kao drugi dom"

Kategorija: Imam Ideju

Na osnovu provedenog istraživanja uvidjele smo da većina mladih školu vidi kao nešto monotono, kao kuću strave i užasa. Većini rano ustajanje i spremanje za školu predstavlja pravu noćnu moru. Cilj…

Projekat

Naziv projekta: "Škola kao drugi dom"
Kategorija:  Imam Ideju
Sažetak: 

Na osnovu provedenog istraživanja uvidjele smo da većina mladih školu vidi kao nešto monotono, kao kuću strave i užasa. Većini rano ustajanje i spremanje za školu predstavlja pravu noćnu moru. Cilj ovog projekta jeste da kroz određene aktivnosti i radionice probudimo želju za školom i školskim obavezama, također želimo da razbijemo predrasude o tome da je škola samo mjesto učenje. Aktivnosti: 1. Promovisanje projekta 2. Razgovor sa roditeljima da bi se utvrdili uzroci ovog problema 3. Razgovor sa direktorima osnovnih i srednjih škola 4. Organizovanje radionica u okviru kojih ćemo potaknuti učenike da školu počnu gledati na drugi način 5. Organizovanje druženja (party; voćni kokteli) 6. Organizovanje raznih posjeta i izleta 7. Organizovanje škole plesa u okviru školskih prostorija Rezultati koje očekujemo: 1. Proboljšanje općeg uspjeha učenika 2. Smanjenje izostanaka 3. Suzbijanje nasilja među omladinom 4. Razvijanje osjećaja za timskim radom 5. Predstavljanje pravih vrijednosti škole 6. Razvijanje potrebe za društvom

Vođa tima:

Ime i Prezime: Merima Babic

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: Amina Variz

Škola

Naziv škole: Poslovno - komercijalna i trgovačka škola
Grad: Sarajevo

Supervizor

Ime i Prezime: Naida Hadžić - Podžo
Top