Uvođenje tableta u redovnu nastavu

Kategorija: Imam Ideju

Naša ideja je digitalizacija nasatve i uvođenje digitlnih uređaja odnosno tableta umjesto knjiga i ostalog pribora u redovnu nastavu. Na njima će se nalaziti svaki predmet posebno i svaka dokumentacija…

Projekat

Naziv projekta: Uvođenje tableta u redovnu nastavu
Kategorija:  Imam Ideju
Sažetak: 

Naša ideja je digitalizacija nasatve i uvođenje digitlnih uređaja odnosno tableta umjesto knjiga i ostalog pribora u redovnu nastavu. Na njima će se nalaziti svaki predmet posebno i svaka dokumentacija potrebna za praćenje nastave ali i za brže,lakše i modernije učenje.Smanjiti ćemo teret i trošak učenika i učenje ćemo učiniti zbavnijim i modernijim skladno 21. vijeku.Uz sve to ćemo uraditi ankete o mišljenju učenika i profesora u školama na području našeg grada. Uz sve to smo mislili i na ekonomicnost i koliko je to ustvari prihavtljivo za nasu drzavu.

Vođa tima:

Ime i Prezime: Anesa Skenderović

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: Azra Hadžihajdić

Škola

Naziv škole: Gimnazija Ismet Mujezinovic
Grad: Tuzla

Supervizor

Ime i Prezime: Adisa Mujezinović
Top