ExcusesOff

Kategorija: Web Dizajn

Problem koji je identifikovan u današnjem društvu u Kantonu Sarajevo je alarmantan broj izostanaka i sve lošiji uspjeh učenika u srednjim školama. Definitivno jedan od vodećih uzroka jeste smanjen nadzor…

Projekat

Naziv projekta: ExcusesOff
Kategorija:  Web Dizajn
Sažetak: 

Problem koji je identifikovan u današnjem društvu u Kantonu Sarajevo je alarmantan broj izostanaka i sve lošiji uspjeh učenika u srednjim školama. Definitivno jedan od vodećih uzroka jeste smanjen nadzor roditelja koji zbog prevelikog broja obaveza i zbog radnog vremena jednostavno nestižu češće se informisati što na informativnim što na roditeljskim sastancima o stanju u učenju i vladanju djece kao i njihovom napretku. Samim tim snizila bi se nezainteresovanost učenika kao pojedinaca ali i kao učesnika grupe za nastavni proces. Rješenje koje nudimo je kreiranje Web aplikacije. Web aplikacija je zasnovana na bazi podataka srednjih škola Kantona Sarajevo i Sharepoint-a. Naime uz saradnju sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade, putem ove Web aplikacije isključivo roditeljima i zakonskim starateljima bio bi omogućen pristup ličnim podacima stanja učenika bilo kada i bilo gdje. Također bi bila data mogućnost da se elektronskim putem obavjeste roditelji o izmjenama trenutnog stanja vladanja. Na taj način smatramo da bi se uveliko povečala suradnja škole i roditelja, što bi za rezultate imalo smanjen broj izostanaka koje bi pratilo povečanje uspjeha u vladanju i učenju učenika. Samim time povečao bi se i interes učenika za postizanje boljih rezultata u školi i opšteg napretka.

Vođa tima:

Ime i Prezime: Berina Hodžić

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: Omar Ali-Shanan

Škola

Naziv škole: Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola
Grad: Sarajevo

Supervizor

Ime i Prezime: Naida Podžo
Top