GaM - Gaming and More...

Kategorija: Web Dizajn

Prezentiranje i davanje naših mišljenja o igricama i novosti.

Projekat

Naziv projekta: GaM - Gaming and More...
Kategorija:  Web Dizajn
Sažetak: 

Prezentiranje i davanje naših mišljenja o igricama i novosti.

Vođa tima:

Ime i Prezime: Sadin Halilović

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: Armin Alikadić

Škola

Naziv škole: Gimnazija Musa Ćazim Ćatić
Grad: Kladanj

Supervizor

Ime i Prezime: Senahid Gazdić
Top