Sajam organizovanih srednjoškolaca

Kategorija: Inžinjering

SAŽETAK CILJ: • Humanitarni karakter (uplaćivanje novca na žiro račun OM-a) • Promocija projekta • Socijalizacija srednjoškolaca, iskazivanje kreativnosti, predstavljanje škola i motiviranje učenika KORIŠTENE…

Projekat

Naziv projekta: Sajam organizovanih srednjoškolaca
Kategorija:  Inžinjering
Sažetak: 

SAŽETAK CILJ: • Humanitarni karakter (uplaćivanje novca na žiro račun OM-a) • Promocija projekta • Socijalizacija srednjoškolaca, iskazivanje kreativnosti, predstavljanje škola i motiviranje učenika KORIŠTENE PROCEDURE I METODE: • Organizovanje prostora • Upoznavanje VUŠ • Angažovanje sekcija svih škola • Kontaktiranje medija • Traženje sponzora za osvježenje • Pravljenje događaja na facebook-u ZBOG ČEGA: • Zbog nedostatka okupljanja mladih, • Nedostatka socijalizacije, • Pomoći OM, • Upoznavanja javnosti sa radom OM REZULTATI: • Poboljšanje komunikacije između srednjoškolaca • Podrška javnosti • Ubrzavanje realizacije humanitarnih akcija

Vođa tima:

Ime i Prezime: Fatima Kalkan

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: 

Škola

Naziv škole: Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti
Grad: Sarajevo

Supervizor

Ime i Prezime: Almira Bostandžija
Top