,,Eko dimnjak'' za čistiji zrak

Kategorija: Okolina

Mi smo ekolozi Gimnazije “Mustafa Novalić” u Gradačcu.Učenici : Sahačić Emir(3-a) i Hrustić Almedina(4-c). Pozdravljamo ovu manifestaciju BURCH Univerziteta u Sarajevu, koja nas je potakla da istražujemo…

Projekat

Naziv projekta: ,,Eko dimnjak'' za čistiji zrak
Kategorija:  Okolina
Sažetak: 

Mi smo ekolozi Gimnazije “Mustafa Novalić” u Gradačcu.Učenici : Sahačić Emir(3-a) i Hrustić Almedina(4-c). Pozdravljamo ovu manifestaciju BURCH Univerziteta u Sarajevu, koja nas je potakla da istražujemo u svojoj životnoj sredini iz oblasti okoliša i da radimo na rješenju problema. Istraživanje smo vršili u zimskom periodu kada se naš grad, kao i mnogi drugi BiH gradovi, gušio u smogu. Nadležne vlasti nisu ništa poduzimale osim preporuke “Na ulice ne izlazite bez gas maske”. Istraživajući došli smo na ideju da uradimo projekat EKO DIMNJAKA. Naš projekat nosi naziv: EKO DIMNJAK ZA ČISTIJI ZRAK. Cilj projekta je pokazati da ugradnja filtera za dimnjake znatno umanjuje emisiju zagađivača u atmosferu, a naročito čvrstih partikula (čađ, prašina, itd.). U dimnjak smo ugradili filter, a da bi pokazali učinkovitost ugradili smo motor. Stavit ćemo prašinu, piljevinu, čađ i upaliti svijeću koja oslobađa dim. Propeler kojeg smo instalirali pravit će metež (zagađenu atmosferu). Zagađujuće materije neće prolaziti kroz filter. Ekeft filtera ćemo pojačati nakvašenom najlon čarapom. Projekat je interesantan, jeftin i jednostavan za primjenu. Svako domaćinstvo bi ga moglo instalirati. Filteri se skidaju i čiste. Individualna ložišta učestvuju 12% u nastajanju kiselih kiša, a da ne spominjemo da je čađ opasan kancerogen. Filteri zadržavaju 90% SO2. Zagađivači atomosfere ne priznaju granice. Vidite koliki je značaj locirati ih na izvoru, pa maker i najlon čarapom. Nadamo se da ćete nam dati priliku da našim vršnjacima iz BiH a i šire prezentiramo ovaj interesantni projekat. Mi mladi smo danas u školskim klupama, a u skoroj budućnosti mnogi od nas će donositi važne odluke vezane za okoliš. S poštovanjem Ekolozi Gimnazije “Mustafa Novalić”

Vođa tima:

Ime i Prezime: Sahačić Emir

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: Hrustić Almedina

Škola

Naziv škole: Gimnazija ,,Mustafa Novalić''
Grad: Gradačac

Supervizor

Ime i Prezime: Duda Kozica
Top