Vodeno hlađenje laptopa

Kategorija: Imam Ideju

Ovim projektom smo uzeli standardno hlađenje laptopa i dodali mu dodatak vodenog hlađenja koji do sada samo imaju snažniji, vrhunski a time i skuplji PC računari.

Projekat

Naziv projekta: Vodeno hlađenje laptopa
Kategorija:  Imam Ideju
Sažetak: 

Ovim projektom smo uzeli standardno hlađenje laptopa i dodali mu dodatak vodenog hlađenja koji do sada samo imaju snažniji, vrhunski a time i skuplji PC računari.

Vođa tima:

Ime i Prezime: Hamid Tuzlak

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: Emir Ćosović

Škola

Naziv škole: Elektrotehnička škola za energetiku Sarajevo
Grad: Sarajevo

Supervizor

Ime i Prezime: Mirnesa Mustafić
Top