Izdvajanje ulja iz vode

Kategorija:

Projekat "Izdvajanja ulja iz vode" se odnosi na korištenje ferofluida kao sredstva za naelektrisanje ulja koja se nalaze na površini voda, odnosno rijeka. Uz pomoć jakog magneta, ta ulja je moguće uklniti…

Projekat

Naziv projekta: Izdvajanje ulja iz vode
Kategorija: 
Sažetak: 

Projekat "Izdvajanja ulja iz vode" se odnosi na korištenje ferofluida kao sredstva za naelektrisanje ulja koja se nalaze na površini voda, odnosno rijeka. Uz pomoć jakog magneta, ta ulja je moguće uklniti sa površine te ponovo reciklirati i koristiti za druge svrhe.

Vođa tima:

Ime i Prezime: Ida Bajrami

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: Armin Begović

Škola

Naziv škole: Mješovita srednja škola
Grad: Travnik

Supervizor

Ime i Prezime: Mahir Hamidović
Top