eWalk

Kategorija: Inžinjering

eWalk exoskeleton je uređaj namijenjen osobama sa ograničenom mobilnošću, koje su usljed ozljeda kičmene moždine ili starosti izgubili mišićnu funkciju donjih ekstremiteta. Cilj je osigurati produktivan…

Projekat

Naziv projekta: eWalk
Kategorija:  Inžinjering
Sažetak: 

eWalk exoskeleton je uređaj namijenjen osobama sa ograničenom mobilnošću, koje su usljed ozljeda kičmene moždine ili starosti izgubili mišićnu funkciju donjih ekstremiteta. Cilj je osigurati produktivan i samostalan život ovim osobama upotrebom elektromehaničkih komponenti koje bi oponašale mišićne funkcije.

Vođa tima:

Ime i Prezime: Kenan Mehinovic

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: 

Škola

Naziv škole: Mjesovita srednja elektrotehnicka skola
Grad: Tuzla

Supervizor

Ime i Prezime: Muamer Halilovic
Top