Smart solution

Kategorija: Imam Ideju

- U adolescentnom periodu najčešće postoji veliki nesklad između biološke sposobnosti i mogućnosti njezinog ostvarenja i zrele želje i izbora za zasnivanjem bračne zajednice i roditeljstva. - Mladi…

Projekat

Naziv projekta: Smart solution
Kategorija:  Imam Ideju
Sažetak: 

- U adolescentnom periodu najčešće postoji veliki nesklad između biološke sposobnosti i mogućnosti njezinog ostvarenja i zrele želje i izbora za zasnivanjem bračne zajednice i roditeljstva. - Mladi koji stupaju u bračne i vanbračne zajednice prije punoljetstva najčešće su socijalno i emocionalno nezreli, ekonomski zavisni, bez završenog školovanja i kvalifikacija za samostalno privređivanje, a porodice u kojima su odrastali najčešće nisu uspjele uspostaviti i održati ravnotežu između održavanja kontrole i davanja slobode. - Sve ovo ukazuje na nužnost specifične zdravstvene zaštite za djecu i mlade školskog uzrasta koja organizacijom i sadržajem treba biti usmjerena upravo njihovim zahtjevima i potrebama. Pubertet je više biološki određeno razdoblje koje se odlikuje polnim sazrijevanjem koje podrazumijeva razvoj polnih organa do pune funkcionalnosti. Fizičke promjene u pubertetu najčešće se odvijaju brže od emocionalnih. Proces rane adolescencije u djevojaka počinje oko dvije godine ranije nego u dječaka . Djevojčice se moraju prilagoditi realitetu da postaju veće i zrelije u ranijem uzrastu što za djevojčice predstavlja veliki, a za neke i prevelik pritisak u kojem se ne snalaze i koji može dovesti do raznih maladaptivnih oblika ponašanja i psihopatoloških ispoljavanja. Prerani pubertet u djevojaka još više ističe nesrazmjer između tjelesne, psihičke, emocionalne i socijalne zrelosti te čini djevojke vulnerabilnima i podložnima nepotrebnom samodokazivanju. Razlog odabira ove teme jeste povećan broj abortusa i zaraznih bolesti te se smatra da je to jedan od većih nerješenihg problkema u region, koji ostavlja velike i dugotrajne posljedice. iz ovog proizilazi potreba za rješavanje ovog problema. uzimajući u obzir da nemaju oblikovanu svijest o ranom seksualnom obrazovnju kao i takvom i njegovim posljedicama, glavnim krivcima se smatraju roditelji, profesori i nadležni organi. Cilj projekta je povećanje novia edukacije kod adolescenata radi prevencije prerane trudnoće , psihičkih i spolno prenosivih bolesti. Podrazumijeva uključivanje što većeg broja mladih na uticanje svijesti drugih o zaštiti njihovog zdravlja. PLAN AKTIVNOSTI: 1.Predstavljanje projekta a)Upoznavanje djece,roditelja, profesora , te svih zainteresovanih za realizaciju projekta, b)dijeljenje letaka i brošura , c) upoznavanje s projektom preko medija. 2.Organizacija projekta a) raspisivanje konkursa za volontere, b)sastavljanje prezentacija, c)organizacija javnih tribina i radionica. 3.Održavanje i implementacija projekta a)održavanje radionica, tribina i prezentacija, b)snimanje filma 4.Organizacija okupljanja a)organizacija druženja ginekologa, djece , roditelja, te mladih majki, b)organizovanje igara i dijeljenje poklona 5.Organizacija promocije a)pronalazak adekvatnog prostora za ceremoniju, b)objavljivanje i promocija filma, c) provođenje ankete među učesnicima. OČEKIVANI REZULTATI: 1. Smanjen broj abortusa 2. Smanjen broj oboljelih od spolno prenosivih bolesti 3. Zdravo potomstvo 4. Zdrav spolni život 5. Sposobnost ljudi za zdravu reprodukciju 6. Povećana psihička stabilnost mladih 7. Zdravi odnosi u porodici 8. Smanjen broj nepotpunih porodica 9. Smanjen broj djece po domovima za nezbrinutu djecu 10. Poboljšana socijalna karta i struktura društva

Vođa tima:

Ime i Prezime: Adela Hadžić

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: Azra Kustura

Škola

Naziv škole: JU Poslovno-komercijalna i trgovačka škola Sarajevo
Grad: Sarajevo

Supervizor

Ime i Prezime: Naida Hadžić Podžo
Top