EKO DIZALO-LIFT

Kategorija: Inžinjering

Samonapajajući hidraulični lift bi se koristio u prevozu putnika, robe, tereta, motornih vozila i sl. Najveći stepen korisnosti bi ostvarivao kao teretni lift. Veća masa bi prouzrokovala veći pritisak…

Projekat

Naziv projekta: EKO DIZALO-LIFT
Kategorija:  Inžinjering
Sažetak: 

Samonapajajući hidraulični lift bi se koristio u prevozu putnika, robe, tereta, motornih vozila i sl. Najveći stepen korisnosti bi ostvarivao kao teretni lift. Veća masa bi prouzrokovala veći pritisak na turbini, te bi turbina proizvela veću količinu energije. Dijagrama na slici pokazuje međusobnu zavisnos mase lifta pod opterećenjem i proizvedene energije na turbini. Za tehničku izvedbu bi se mogla koristiti Peltonova hidroturbina. Uz određene tehničke dorade bila bi suplement lifta. Lopatice turbine bi se konstruisale tako da zatvaraju odrđeni ugao pod kojim bi ekpandirao fluid, a samim tim bi se spriječila kovitacija istih. El. motor snage 12 kW bi se primjenjivao kod lifta pod opterećenjem do 1600 kg, a kod teretnog lifta tri motora snage 12 kW ili dva snage 16kW. Što je veće opterećenje na motor on će dati bolje rezultate. Dakle, što više motora učestvuje u radu kao generatori, više će se indukovati elektro motorne sile na izlazu. Jedina mana ovog lifta su njegove dimezije strojarnice, sistema hidraulike... Ovaj sistem će uzeti oko 10 m2,ali će dugoročno riješiti problem potrošnje el. energije.

Vođa tima:

Ime i Prezime: Adnan Kovačević

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: Alen Vlahovljak

Škola

Naziv škole: Elektrotehnička škola za energetiku
Grad: Sarajevo

Supervizor

Ime i Prezime: Elvir Nokto
Top