Gradski turisticki voz na "solarnu energiju"

Kategorija: Imam Ideju

S obzirom na to da je grad Tuzla odnedavno i službeno turistički grad ima i potrebu da se tako i promoviše. Stoga smo došli na pitanje: „Kako uticati na smanjenje zagađenosti okoliša i promociju grada…

Projekat

Naziv projekta: Gradski turisticki voz na "solarnu energiju"
Kategorija:  Imam Ideju
Sažetak: 

S obzirom na to da je grad Tuzla odnedavno i službeno turistički grad ima i potrebu da se tako i promoviše. Stoga smo došli na pitanje: „Kako uticati na smanjenje zagađenosti okoliša i promociju grada Tuzle kao ekološki prihvatljivog i inovativnog grada?“ To je samo jedno u nizu od pitanja, na koje mnogi nemaju odgovor jer nisu upućeni/zainteresovani za ovaj vid problema. Ovakav jedan projekt kao zadatak ima da promjeni trenutno stanje i osviještenost građana u Tuzli ali i regionu. Implementacijom elektromotora umjesto motora sa unutrašnjim sagorijevanjem znatno ćemo smanjiti nivo buke koju proizvodi trenutni gradski turistički vozić i izbjeći zagađivanje okoline sa izduvnim plinovima. Prema rezultatima obavljene anekte na 50 ispitanika, nejveće smetnje građanima u sadašnjem voziću pravi buka, koja ih spriječava da čuju turističkog vodiča, i generalno smanjuje kvalitetu vožnje. Izvor te buke je motor s unutrašnjim sagorijevanjem, koji pored toga proizvodi i štetne gasove. Modifikacija koja bi riješila oba ta problema jeste ugradnja elektromotora, koji bi najvećim dijelom bio napajan iz solarnih panela. S obzirom na to da je nominalna brzina sadašnjeg turističkog vozića 25 km/h, znači da bi se mogao ugraditi elektromotor relativno male snage, uz dovoljnu mehaničku redukciju čime bi se ostvario veliki moment. Kako na krovovima vagona imamo slobodnu površinu od oko 10 m2 koju možemo iskoristiti za postavljenje solarnih panela. Uzmemo li u obzir da vozić saobraća uglavnom u ljetnim mjesecima i energetsku efikasnost prosječnih polikristalnih foto-naponskih panela, možemo očekivati nominalnu snagu sistema od 1000 W. Pored solarnih panela koji bi bili smješteni na krovove vagona, na mjestu prijema putnika moguće bi bilo izgraditi stanicu za punjenje čija bi efikasnost bila znatno bolja, jer bi solarni paneli bili smješteni na tracker koji bi ih usmjeravao prema izvoru svjetlosti. Dakle, pored naše prvobitne ideje kroz brojne razgovore došli smo i do par modifikacija samog projekta, jer smo uzimanjem u obzir i drugačija mišljenja našli najbolji način da se ideja pretvori u održiv proizvod a i sa ekonomskog aspekta je isplativa investicija. Također, smatraju da je to odličan način za promovisanje grada Tuzle na novi i zanimljiv način, a pored svega i ekološki je prihvatljivo na šta EU obraća veliku pažnju.

Vođa tima:

Ime i Prezime: Aličić Haris

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: 

Škola

Naziv škole: JU Mješovita elektrotehnička škola
Grad: Tuzla

Supervizor

Ime i Prezime: Hadžić Amir dipl.ing.el.teh
Top