GreenBot

Kategorija:

Radi se o smart car ili robotu, kojem smo mi dali naziv Greenbot, zbog njegove primjene u praksi. Osnovni elementi robota su Arduino, bluetooth modul, upravljački modul za motore i ultrazvučni senzor.…

Projekat

Naziv projekta: GreenBot
Kategorija: 
Sažetak: 

Radi se o smart car ili robotu, kojem smo mi dali naziv Greenbot, zbog njegove primjene u praksi. Osnovni elementi robota su Arduino, bluetooth modul, upravljački modul za motore i ultrazvučni senzor. Princip rada samog robota može da se podijeli u dva dijela, upravljanje preko bluetootha-a i samokontrola robota pomoću ultrazvučnog senzora. Prvi prnicip rada se odvija pomoću već pomenutog bluetooth modula. Zavisno od naredbe koju dobije bluetooth preko aplikacije na moblnom uređaju, na određenoj udaljenosti, automobil se pokreće i izvršava zadane naredbe. Drugi princip rada se zansiva na samokontroli robota koju omogućava ultrazvučni senzor koji zamjenjuje bluetooth modul i mobilni uređaj. Sam ultrazvučni signal omogučava robotu da se sam kreće i izbjegava prepreke koje mu se nađu na njegovom putu. Kako sam spomenula, naš robot nosi naziv Greenbot zbog svoje primjene u praksi. Mi našim projektom želimo da damo veliki značaj u agrokulturi tj poljoprivredi i to u određenoj grani same poljoprivrede, a to jeste u proizvodnji jagodićastog voća. U posljednje vrijeme svjedoci smo stalne ekspanzije proizvodnje jagodićastog voća u našem kraju, te smo došli na ideju da sam rad našeg projekta usmjerimo na tu vrstu primjene. Kako smo preusmjerili rad našeg robota nephodno je da se dodaju i određeni elemnti u sam sastav. Smart car će posjedovati još i pumpu koja služi za rasprkavanje tečnosti, koja se koristi za prehranjivanje pomenutog jagodićastog voća, naravno dodaćemo još i rezervoar u kojem se nalazi ta tečnost. Kako po zdravlje čovjeka nije dobro da se on nalazi u oblaku hemikalija pri izvršavanju ovog posla, uz korištenje Greenbot-a taj problem je riješen uz bluetooth modul ili ultrazvučni senzor. Čovjek će moći na određenoj udaljenosti od robota da upravlja njime i da reguliše sistem prskanja. Ideja nam je da pomognemo našim proizvođačima i da zaštitimo njihovo zdravlje, kako njihovo tako i svijet faune, jer sa još nekim dodacima na projektu cilj nam je i zaštiti insekte od štetnih dejstava hemikalija. Vrijeme koje smo uložili u izradu našeg projekta je otprilike oko mjesec dana, glavni problem jeste bio pri pronalaženju odgovarajućih elemenata koji su pogodni za rad na ovoj izvedbi, jer je naš rad minijaturna izvedba većih uređaja za prskanje malina i samim tim to je bio i najveći problem. Nadamo se da će naša ideja biti prihvaćena i priznata

Vođa tima:

Ime i Prezime: Almin Dadić

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: Zenajda Karadža

Škola

Naziv škole: Srednja Tehnička
Grad: Bugojno

Supervizor

Ime i Prezime: Said Karaosmanović
Top