Predmeti od starog papira

Kategorija: Okolina

Ovaj projekat za cilj ima redukciju otpada, recikliranje otpada od kojeg možemo imati velike koristi. Izradom predmeta koji imaju upotrebu u svakodnevnom životu smanjenjem otpada. Svako od nas u kući ima…

Projekat

Naziv projekta: Predmeti od starog papira
Kategorija:  Okolina
Sažetak: 

Ovaj projekat za cilj ima redukciju otpada, recikliranje otpada od kojeg možemo imati velike koristi. Izradom predmeta koji imaju upotrebu u svakodnevnom životu smanjenjem otpada. Svako od nas u kući ima stare novine koje bacamo, a naravno možemo ih jako dobro iskoristiti. Za njihovu izradu je potrebno samo novine, malo ljepila i akrilni lak. Od ovog projekta imamo velike koristi i mislimo da je jako pozitivno za nas sve.

Vođa tima:

Ime i Prezime: Emir Okanović

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: Adelisa Čorbić

Škola

Naziv škole: Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti
Grad: Sarajevo

Supervizor

Ime i Prezime: Almira Bostandžija
Top