Pametna kanta

Kategorija: Okolina

Pametna kanta je potpuno funkcionalana, kao i sve druge kante, ali nije obična. Uz kantu koju smo mi dizajnirali odlaganje smeća postalo bi zanimljivijim. Na taj način kada bi se približili kanti senzor…

Projekat

Naziv projekta: Pametna kanta
Kategorija:  Okolina
Sažetak: 

Pametna kanta je potpuno funkcionalana, kao i sve druge kante, ali nije obična. Uz kantu koju smo mi dizajnirali odlaganje smeća postalo bi zanimljivijim. Na taj način kada bi se približili kanti senzor bi očitao naš pokret, te pokrenuo motor koji otvara poklopac kante i dopustio nam da odložimo smeće. Također pored pokolpca nazila bi se lampica koja nam daje signel da je kanta puna, odnosno prazna. Na prednjoj strani nalazio bi se display na kojem bi pisalo da li je kanta otvorena ili zatvorena; puna ili prazna, u zavisnosti od situacije. Spoljašnji izgled kante obložili bismo motivacionim porukama i sloganima koji potiću građane i građanke na pravilno odlaganje smeća i čuvanja okoliša.

Vođa tima:

Ime i Prezime: Amina Mihaljević

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: Ahmed Suljić

Škola

Naziv škole: Gimnazija ''Visoko''
Grad: Visoko

Supervizor

Ime i Prezime: Elvedin Šabanović
Top