Uticaj proizvoda od limuna na okolinu i zdravlje živih bića

Kategorija: Imam Ideju

Domaći proizvodi smanjuju negativan uticaj na okolinu i doprinose zdravlju naše planete, a potreba za sve većom njihovom proizvodnjom uvjetovana je zbog povećavanja broja stanovništva u svijetu. Projekat…

Projekat

Naziv projekta: Uticaj proizvoda od limuna na okolinu i zdravlje živih bića
Kategorija:  Imam Ideju
Sažetak: 

Domaći proizvodi smanjuju negativan uticaj na okolinu i doprinose zdravlju naše planete, a potreba za sve većom njihovom proizvodnjom uvjetovana je zbog povećavanja broja stanovništva u svijetu. Projekat „Uticaj proizvoda od limuna na okolinu i zdravlje živih bića“ zasniva se na proizvodnji proizvoda čiji sastav ne predstavlja hemijski proizvod, koji narušava ekološku ravnotežu, jedini je način koji uvjetuje mogući održivi rast i razvoj. Biološki sat otkucava za sva živa bića a najviše je doprinijet od strane čovjeka kao evolucijski najsavršenijeg organizma, bića u dinamičkoj recipročnoj relaciji sa okolinom. Razumjevanje ponašanja čovjeka u relaciji sa njegovom okolinom najbolje je uz biološko-psihološke naučne postulate. U ovom slučaju drama u kojoj je čovjek sredstvo, posmatrač ali i učesnik završava opomenama na eventualne opasnosti u budućnosti. Živa bića ne žive kao nezavisna fizikalno-hemijska tijela u geometrijskom apstraktnom prostoru, već su podložena stalnoj međusobnoj komunikaciji kako sa ostalim bićima, tako i sa okolinom koja ih okružuje. Imajući sve ovo na umu, primarni napori u oblasti borbe za zdravu okolinu i zdrave uslove života treba da idu u pravcu povećanja uspješnosti tih napora. Proizvodnja zdravih i sigurnih proizvoda treba da bude prvi i osnovni međunarodni pokret očuvanja čovjekove okoline. Svrha našeg projekta je upravo proizvodnja zdravih i sigurnih proizvoda koja treba da bude višestruka i da otvoriti put da priroda vodi glavnu riječ. Na ovaj način uticaj zagađene sredine bi se znatno umanjio, a time bi se virusne epidemije i opasnosti od teških bolesti svakim danom smanjivale i suzbile. Cilj projekta je da na osnovu relevantnih teorijskih dostignuća i empirijske i hemijske analize limuna istražiti i analizirati mogućnost upotrebe limuna kako bi se što bolje ukazao značaj i razumio uticaj limuna na zdravlje ljudi i okoline, te povećala svijest ljudi da primjenom prirodnih proizvoda za svakodnevnu upotrebu povećavamo šansu ka uspjehu regulisanja hronične posljedice zagađenog vazduha, voda i zemljišta što će se u većoj mjeri obistinit u budućnosti. Svjedoci smo raznovrsnih nepravilnosti postupanja s otpadom toksičnih proizvoda, što ima direktan negativan utjecaj na ljudsko zdravlje. Rješenje problema ogleda se u eliminisanju izvora zagađenja. Da bi se smanjio rizik rukovanja opasnim proizvodima u domaćinstvu može se pribjeći upotrebi materijala koji su bezopasni. Sa sviješću da se sve može iskoristiti i da nema otpadaka. Ovdje se posebno misli na sredstva za čišćenje dobivenih prirodnim postupkom, djelovanjem otpadnih enzima, što ujedno predstavlja smisao borbe za zaštitu sredine. Nije nimalo neobična pojava da u današnjem vremenu nevjerovatnom brzinom srljamo u ekološku propast. Razvijanjem ideje o zamjeni hemikalija otpadnim enzimima naročito za proizvode za čišćenje koji mogu biti toksični, te različitog sastava u skladu sa namjenom. Ovaj projekat ima cilj da se biljnim preparatima i proizvodima od limuna koji su manje toksični suprostavi proizvodnji i korištenju toksičnih proizvoda, koje izazivaju alergijske promjene i iritacije. Ovaj način brige o okolišu se ostvaruje pravljenjem i kupovinom proizvoda koji duže traju i proizvoda koji imaju smanjen udio otrovnih materijala, te redizajniranjem proizvoda s ciljem smanjenog korištenja novih sirovina u samom procesu proizvodnje. Poznato je da živa kao neurotoksin negativno utiče na funkcionisanje mozga i središnjeg živčanog sistema. Polimer je jedna od supstanci koja može pobijediti (rastopiti) živu, te pretvoriti otpad u oblik prihvatljiv za okolinu. Ova molekula koja se može naći u limunu postaje svijetlo žute boje u prisutnosti tog štetnog elementa. Problem istraživanja ovog projekta je istraživanje i elaboriranje prednosti i koristi limuna, kao i mogućnosti kombinacije sa drugim eteričnim uljima te njegov uticaj na zdravlje ljudi i okoline. U mješavinama, posebno sa lavandom daje ugodnu citrusnu notu i ostvaruje sinergički učinak, koji se ogleda u postizanju pozitivnog raspoloženja u prostoriji, potiče smijeh i veselje, opušta i djeluje protiv depresije. Uvidom u empirijsku literaturu uočava se da je prisutan veliki broj istraživanja zdravstvenih blagodati limuna. Ograničenja koja se prilikom ovog istraživanja pojavljuju uglavnom se tiču podataka i metodologije istraživanja. Svrha našeg projekta je upotreba bogatog sastava limuna, a eksperiment je proveden na polju proizvodnje pafrema specifičnog mirisa, balzama, višenamjenskog sredstva za čiščenje, te stik mirisa za deterdžente koji proizilazi iz naše ideje. Svakodnevni proizvodi koji su polutoksični ili potpuno toksični trebaju definitivno naći svoje mjesto iza proizvoda limuna, koji ujedno čuva zdravlje, a čijoj proizvodnji smo se mi orjentisali. Kora od limuna je izvor važnih sastojaka: flavonoida i esencijalnih ulja. Flavonoidi jačaju krvne žile i olakšavaju razmjenu kisika u organizmu dok esencijalna ulja, kao što je limonin, imaju antiseptičke osobine. Kad bi svako kućanstvo pretvorilo ostatke (otpad) u enzimski deterdžent i kad bi se proizvodili prirodni parfemi prvenstveno sa sastojkom limuna u kombinaciji sa narandžom živjeli bismo u čistoj i nezagađenoj okolini, hrana nebi sadržavala toksine iz korištenih hemikalija, a tlo bi bilo bogato hranjivim tvarima. Sa ciljem povećanog korištenja u svakodnevnoj upotrebi i iskorištavanjem otpadaka (kore, košpice, lišća...), a s tim i dobivanjem mirisnih nota voća u eko proizvodu upotrebljavali smo smjesu eteričnih ulja u kombinaciji sa eteričnim uljem limuna. Na taj način dobili smo proizvode prihvaćene od strane većeg dijela populacije čime se povećao procenat iskoristivosti otpadaka. Na osnovu teoretskih saznanja kao i dostupnih intervencija, te i empirijske analize, postavljena je osnovna hipoteza našeg projekta: „Izradom parfema i mirisnih deterdženata od ostataka limuna utiče se na efikasnost i efektivnost zaštite okoline i povećava učešće limuna u svakodnevnom životu“. Kao što je prethodno navedeno bogatstvo limuna je zasnovano na širokom bogatstvu sastava od čega sam vitamin C svojom upotrebom ima snažan uticaj na prirodu, a o tome će detaljnije biti objašnjeno u samom projektu.

Vođa tima:

Ime i Prezime: Amina Ibišević

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: Nermina Fejzić

Škola

Naziv škole: Mješovita srednja škola Hazim Šabanović
Grad: Visoko

Supervizor

Ime i Prezime: Muharema Sirčo
Top