Bionic hand

Kategorija: Inovacije

Projekat Bionic hand baziran je na upotrebi inovativnih tehnologija kako bi se što bliže rekonstruisala funkcionalnost ljudske šake. Sama šaka je isprintana pomoću 3D printera, dok se za upravljanje koristi…

Projekat

Naziv projekta: Bionic hand
Kategorija:  Inovacije
Sažetak: 

Projekat Bionic hand baziran je na upotrebi inovativnih tehnologija kako bi se što bliže rekonstruisala funkcionalnost ljudske šake. Sama šaka je isprintana pomoću 3D printera, dok se za upravljanje koristi praćenje moždane aktivnosti putem modifikovanog Mindflex uređaja. Drugi način upravljanja je ostvaren putem glasovnih naredbi koje se zadaju putem android aplikacije. Od ostalih elektronskih komponenti, za izradu projekta su korišteni Arduino UNO i MEGA kontroleri, HC-05 / 06 Bluetooth moduli te šest servo motora.

Vođa tima:

Ime i Prezime: Amir Ferizović

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: 

Škola

Naziv škole: JU Mješovita srednja elektrotehnička škola
Grad: Tuzla

Supervizor

Ime i Prezime: Muamer Halilović
Top