mikroelektrana

Kategorija: Inžinjering

mikroelektranu pokreće motor od 12V, a preko mehaničkih prenosa postižemo veću brzinu koju koristimo za motor-generator koji nam proizvodi energiju....

Projekat

Naziv projekta: mikroelektrana
Kategorija:  Inžinjering
Sažetak: 

mikroelektranu pokreće motor od 12V, a preko mehaničkih prenosa postižemo veću brzinu koju koristimo za motor-generator koji nam proizvodi energiju....

Vođa tima:

Ime i Prezime: Anes Kovačević

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: Gluščević Haris

Škola

Naziv škole: elektrotehnička škola za energetiku
Grad: sarajevo

Supervizor

Ime i Prezime: Muhamed Tufo
Top