Njega uz note prirode

Kategorija: Okolina

Naša ideja je da ovim projektom promovišemo i kreativnije predstavimo šampone i sapune nastale u našem laboratoriju primjenom prirodnih sastojaka. A ujedno ukažemo na veliki značaj prirodnih sredstava.

Projekat

Naziv projekta: Njega uz note prirode
Kategorija:  Okolina
Sažetak: 

Naša ideja je da ovim projektom promovišemo i kreativnije predstavimo šampone i sapune nastale u našem laboratoriju primjenom prirodnih sastojaka. A ujedno ukažemo na veliki značaj prirodnih sredstava.

Vođa tima:

Ime i Prezime: Anida Zlomužica

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: Amina Krhan

Škola

Naziv škole: Srednja medicinska škola Mostar
Grad: Mostar

Supervizor

Ime i Prezime: Madžida Čolakhodžić
Top