Automatski sistem skidanja snijega sa krova

Kategorija: Inžinjering

Sluzi za transportovanje velike kolicine snijega natalozene na krovu do ivice gdje se usitnjava i bezbjedno transportuje sa krova.

Projekat

Naziv projekta: Automatski sistem skidanja snijega sa krova
Kategorija:  Inžinjering
Sažetak: 

Sluzi za transportovanje velike kolicine snijega natalozene na krovu do ivice gdje se usitnjava i bezbjedno transportuje sa krova.

Vođa tima:

Ime i Prezime: Arsen Vukotic

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: 

Škola

Naziv škole: Tehnicka skola
Grad: Gradiska

Supervizor

Ime i Prezime: Srdjan Djukanovic
Top