Idejno rješenje prečišćavanja kanalizacionih voda u gradu Zenici

Kategorija: Okolina

Ovim projektom govorimo o prečišćavanju kanalizacionih voda koje se uključuju u sastav rijeke Bosne na području grada Zenice.

Projekat

Naziv projekta: Idejno rješenje prečišćavanja kanalizacionih voda u gradu Zenici
Kategorija:  Okolina
Sažetak: 

Ovim projektom govorimo o prečišćavanju kanalizacionih voda koje se uključuju u sastav rijeke Bosne na području grada Zenice.

Vođa tima:

Ime i Prezime: Nedim Kruško

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: Bakir Spahić

Škola

Naziv škole: Tehnička škola
Grad: Zenica

Supervizor

Ime i Prezime: Jasminka Jahić dipl.ing.maš
Top