O BOSNIAN SCIENCE OLYMPIAD

„Ono što uradiš danas određuje tvoju budućnost.“  Chaterine Pulsifer


BOSNIAN SCIENCE OYLMPIAD je najveće naučno srednjoškolsko takmičenje u Bosni i Hercegovini, a ove godine se održava 17. i 18. juna u prostorijama Burč Univerziteta.

Učenici se takmiče u dvije kategorije: Inovacije i Poduzetništvo.

 

Dosadašnja izdanja BOSNIAN SCIENCE OLYMPIAD realizovana su pod službenim imenom “Burč Projekt Olimpijada”. Obzirom da su dosadašnji partneri u realizaciji Olimpijade bili Ambasada Sjedinjenih Američkih Država kao i fondacija "Izvor Nade", upravni odbor Olimpijade je donio odluku o preimenovnju takmičenja u Bosnian Science Olympiad.

Na prošlogodišnjoj Olimpijadi bilo je prijavljeno ukupno 200 projekata, od kojih je komisija za zvaničnu selekciju odabrala 103 projekta. Odabrani projekti prezentirani su stručnom žiriju tokom dvodnevnog takmičenja na BURČ univerzitetu.

Svrha takmičenja – investicija u ono što je potrebno:

  • Stipendiranje nadarenih učenika;
  • Razvijanje svijesti učenika o nauci i naučnom radu
  • Povezivanje učesnika Olimpijade s realnim sektorom
  • Razvijanje koncepta društvenog aktivizma među učenicima srednjih škola
  • Razmjena ideja između učesnika Olimpijade
  • Izgradnja pozitivnih vrijednosti u zdravom okruženju

Od ove godine Burch Univerzitet će imati priliku da surađuje sa najvećom srednjoškolskom organizacijom, Asocijacijom srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH)

Ovogodišnji zvanični partner BOSNIAN SCIENCE OYLMPIAD je US Global.

BOSNIAN SCIENCE OLYMPIAD je platforma putem koje učenici srednjih škola mogu prezentovati svoje projekte, te zavisno od plasmana ostvariti stipendije za nastavak školovanja na Burč univerzitetu.

Prijave su otvorene od 15. marta, a učenici su dužni svoje projekte prijaviti do kraja aprila, nakon čega će Naučni komitet odabrati najbolje projekte iz cijele Bosne i Hercegovine iz dvije kategorije.

O BOSNIAN SCIENCE OLYMPIAD

Organizatori / Generalni Partneri

Partneri

Top