Točak Punjač

Kategorija: Imam Ideju

Kretanjem kotača aktivira se dinama koja proizvodi struju koja se prenosi putem kabla do mobitela i puni nas mobitel koji se nalazi na guvernalu pricvrscen auto-drzacem

Projekat

Naziv projekta: Točak Punjač
Kategorija:  Imam Ideju
Sažetak: 

Kretanjem kotača aktivira se dinama koja proizvodi struju koja se prenosi putem kabla do mobitela i puni nas mobitel koji se nalazi na guvernalu pricvrscen auto-drzacem

Vođa tima:

Ime i Prezime: Namik Cipurkovic

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: 

Škola

Naziv škole: Gimnazija Ismet Mujezinovic
Grad: Tuzla

Supervizor

Ime i Prezime: Adisa Mujezinovic
Top