Clean & Green days

Kategorija: Okolina

Projekat "Clean & Green days" za cilj ima okupljanje mladih ljudi, odnosno učenika, volontera i svih zainteresovanih koji žele doprinijeti svom gradu. U planu je sađenje cvijeća i sadnica drveća, kao i…

Projekat

Naziv projekta: Clean & Green days
Kategorija:  Okolina
Sažetak: 

Projekat "Clean & Green days" za cilj ima okupljanje mladih ljudi, odnosno učenika, volontera i svih zainteresovanih koji žele doprinijeti svom gradu. U planu je sađenje cvijeća i sadnica drveća, kao i krečenje grafita sa neprimjerenim sadržajem na važnijim ustanovama u gradu.

Vođa tima:

Ime i Prezime: Dalibor Kraišniković

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: Tamara Erkić

Škola

Naziv škole: Ekonomska škola
Grad: Bijeljina

Supervizor

Ime i Prezime: DijanaMatić
Top