Street workout park

Kategorija: Imam Ideju

Jedan od najvećih društvenih problema u BiH je mogućnost za bavljenje sportom. Street workout je jedan od najboljih sportova za razvoj mladih i zbog toga smo došli na ideju da se prijavimo na olimpijadu…

Projekat

Naziv projekta: Street workout park
Kategorija:  Imam Ideju
Sažetak: 

Jedan od najvećih društvenih problema u BiH je mogućnost za bavljenje sportom. Street workout je jedan od najboljih sportova za razvoj mladih i zbog toga smo došli na ideju da se prijavimo na olimpijadu i pokušamo to promjeniti. Napravili bi projekat u kome bi se mladima širom BiH-za pocetak u Istočnom Sarajevu otvorila mogućnost za bavljenje ovim sportom.Samo sto bi ovo bio zatvoreni street workout park uz naplacivanje clanarine zbog svih sprava koje se nalaze u njemu i za samu bezbjednost tog materijala koji je ulozen.Na taj način bi doprinjeli društvenoj sredini.

Vođa tima:

Ime i Prezime: David Ateljević

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: Nikola Radonja

Škola

Naziv škole: JU srednjoškolski centar Istočna Ilidža
Grad: Istočno Sarajevo

Supervizor

Ime i Prezime: Mira Mijović
Top