Wireless programator

Kategorija: Inžinjering

Wireless programator predstavlja elektronički sklop koji omogućava programiranje Microchip mikrokontrolera bez ikakve fizičke veze između račuanara/laptopa, te samog mikrokontrolera. Prototip omogućava…

Projekat

Naziv projekta: Wireless programator
Kategorija:  Inžinjering
Sažetak: 

Wireless programator predstavlja elektronički sklop koji omogućava programiranje Microchip mikrokontrolera bez ikakve fizičke veze između račuanara/laptopa, te samog mikrokontrolera. Prototip omogućava programiranje 8-bitnog mikrokontrolera PIC 16F877A pomoću Bluetooth veze. Cilj projekta je da uštedi vrijeme, prostor i novac koji su potrebni za tradicionalno programiranje Microchip kontrolera.

Vođa tima:

Ime i Prezime: Džavid Isanović

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: 

Škola

Naziv škole: Srednja elektrotehnička škola
Grad: Sarajevo

Supervizor

Ime i Prezime: Faruk Kurtović
Top