Warn me

Kategorija: Imam Ideju

Osnovna uloga imunog sistema ljudskog organizma je da odbrani tijelo od svega što je strano i štetno po zdravlje. Promijenjeno, preosjetljivo stanje imunog sistema naziva se alergija, a materije koje izazivaju…

Projekat

Naziv projekta: Warn me
Kategorija:  Imam Ideju
Sažetak: 

Osnovna uloga imunog sistema ljudskog organizma je da odbrani tijelo od svega što je strano i štetno po zdravlje. Promijenjeno, preosjetljivo stanje imunog sistema naziva se alergija, a materije koje izazivaju ovo opasno stanje nazivaju se alergenima. Alergeni su podijeljeni u nekoliko grupa, a najbrojniji su nutritivni alergeni - razni sastojci u hrani. Nakon unosa neželjenih sastojaka u organizam, alergeni se adsorbuju i ulaze u krv, što može izazvati razne posljedice, od crvenila kože i očiju, osipa, otoka i otežanog disanja, mučnine i povraćanja, pa sve do sistemskih reakcija opasnih po život, kao što je anafilaktički šok, i mogu zahvatiti jedan ili više organskih sistema, te izazvati trajne posljedice po trudnice i bebe. Ako se potpuno ne izbaci hrana koja izaziva alergiju, stanje kod velikog broja oboljelih se dodatno pogoršava. Kada se ustanovi na šta je osoba alergična, izbjegavanje nije uvijek jednostavno, jer zahtijeva poznavanje sastava svih prehrambenih proizvoda ili čitanje sastojaka proizvoda, koji su napisani veoma sitnim slovima na poleđini proizvoda, što oduzima ogromnu količinu vremena i nepraktično je. Ideja našeg projekta je omogućiti ljudima da na brz i efikasan način provjere da li se u nekom prehrambenom proizvodu nalazi određeni sastojak na koji su alergični, i to koristeći nešto što uvijek nose sa sobom - mobilni uređaj. Tako smo, koristeći naučne metode i praktične eksperimente, kao potpuno inovativno rješenje ovog vrlo ozbiljnog problema razvili mobilnu aplikaciju "Warn Me", koja omogućava korisniku da uz pomoć mobilnog uređaja veoma brzo skenira sastojke određenog prehrambenog proizvoda, nakon čega aplikacija vrši pretragu i u najkraćem mogućem vremenu obavještava korisnika o postojanju određenog sastojka u prehrambenom proizvodu. Jednostavnost upotrebe, inovativnost i učinkovitost aplikacije "Warn me" će zasigurno omogućiti ogroman doprinos u očuvanju zdravlja ljudi, i imat će široku primjenu u praksi.

Vođa tima:

Ime i Prezime: Elma Kevilj

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: Elma Trako

Škola

Naziv škole: Gimnazija Muhsin Rizvić
Grad: Kakanj

Supervizor

Ime i Prezime: Emin Šehić
Top