B-GLASSES

Kategorija: Inovacije

Projekat B-GLASSES je isprogramiran i izrađen na taj način da pomocu arduino-nano platforme,ultrasonicnog senzora i servomotora pokrece se i detektuje prepreke koja se nalaze na putu i pomocu zvuka da…

Projekat

Naziv projekta: B-GLASSES
Kategorija:  Inovacije
Sažetak: 

Projekat B-GLASSES je isprogramiran i izrađen na taj način da pomocu arduino-nano platforme,ultrasonicnog senzora i servomotora pokrece se i detektuje prepreke koja se nalaze na putu i pomocu zvuka da upozorava osobu na tu prepreku. Ovaj projekat je izrađen specijalno za slijepe osobe i njihovom laksem kretanju bez upotrebe primitivnih pomagala za slijepe osobe.

Vođa tima:

Ime i Prezime: Emrah Ponjević

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: 

Škola

Naziv škole: Elektrotehnicka
Grad: Bihac

Supervizor

Ime i Prezime: Dalibor Djumić
Top