B-GLASSES

Kategorija:

Projekat B-GLASSES je isprogramiran i izrađen na taj način da pomocu arduino-nano platforme,ultrasonicnog senzora i servomotora pokrece se i detektuje prepreke koja se nalaze na putu i pomocu zvuka da…

Projekat

Naziv projekta: B-GLASSES
Kategorija: 
Sažetak: 

Projekat B-GLASSES je isprogramiran i izrađen na taj način da pomocu arduino-nano platforme,ultrasonicnog senzora i servomotora pokrece se i detektuje prepreke koja se nalaze na putu i pomocu zvuka da upozorava osobu na tu prepreku. Ovaj projekat ce izrađen specijalno za slijepe osobe i njihovom laksem kretanju bez upotrebe primitivnih pomagala za slijepe osobe.

Vođa tima:

Ime i Prezime: Emrah Ponjevic

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: 

Škola

Naziv škole: Elektrotehnicka
Grad: Bihac

Supervizor

Ime i Prezime: Dalibor Djumić
Top