smart parking with arduino

Kategorija: Inžinjering

automatizovani parking sa indikatorom stanja

Projekat

Naziv projekta: smart parking with arduino
Kategorija:  Inžinjering
Sažetak: 

automatizovani parking sa indikatorom stanja

Vođa tima:

Ime i Prezime: mahirkaljanac

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: emirjasarevic

Škola

Naziv škole: Željeznički školski centar
Grad: Sarajevo

Supervizor

Ime i Prezime: mahirkaljanac
Top