Robot arm quality control mechanism

Kategorija: Inžinjering

Projekat nosi naziv "Robot arm quality control mechanism". U projektu je iskombinovana robotska tehnologija i kompjuterska vizija. U fabričkim procesima često je potrebna mašina koja sortira proizvode…

Projekat

Naziv projekta: Robot arm quality control mechanism
Kategorija:  Inžinjering
Sažetak: 

Projekat nosi naziv "Robot arm quality control mechanism". U projektu je iskombinovana robotska tehnologija i kompjuterska vizija. U fabričkim procesima često je potrebna mašina koja sortira proizvode ili materijale. To često rade ljudi koji su skuplji i manje pouzdani od mašine, ali taj posao sve više preuzimaju mašine koje znatno brže odrade posao. Naš robot je jeftin, i pouzdan u tom području. Cilj projekta je da olakšamo ljudima jedan dio u procesu proizvodnje u kojem se vrše razne selekcije u zavisnosti od boje i oblika. Projekat funkcioniše ovako: Predmeti su označeni različitim bojama i oblicima. Oni se nalaze u gravitacionom spremniku koji izbacuje označene predmete uz pomoć inovativnog mehanizma. Kada su predmeti izbačeni, kamera uz pomoć softverske podrške detektuje oblik i boju predmeta. Ako je predmet kvalitetan što podrazumjeva ispravan oblik i zadovoljavajuću boju robotska ruka vrši sortiranje na željene pozicije.

Vođa tima:

Ime i Prezime: Amir Hasanbašić

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: Muhamed Isabegović

Škola

Naziv škole: JUMS Elektrotehnička škola Tuzla
Grad: Tuzla

Supervizor

Ime i Prezime: Muamer Halilović
Top