Digital Signalizer

Kategorija: Inžinjering

Projekat koji nosi naziv Digital Signalizer ima mogućnost prikaza svih saobraćajnih znakova na led matrici od 1024 piksela odnosno LE Diode. Osnovni cilj ovog projekta je bio kreirati uređaj koji će olakšati…

Projekat

Naziv projekta: Digital Signalizer
Kategorija:  Inžinjering
Sažetak: 

Projekat koji nosi naziv Digital Signalizer ima mogućnost prikaza svih saobraćajnih znakova na led matrici od 1024 piksela odnosno LE Diode. Osnovni cilj ovog projekta je bio kreirati uređaj koji će olakšati i zamijeniti dosadašnje uređaje za signalizaciju i regulaciju prometa u saobraćaju. Sama implementacija projekta realizovana je u 2 dijela. Prvi dio jeste hardware-ski dio čija je glavna komponenta Arduino Mega, a u kojeg također spadaju sve komponente i dijelove koji su korišteni za izradu ovog projekta , kao i samo kućište u kojem se sve ovo i nalazi. Drugi dio impelementacije ovog Digital Signalizer-a jeste software-ski dio u kojem je definisana boja svake diode za određenu sliku, napravljen kod za manipulaciju matrice putem web stranice te na kraju svega osmišljen način rada ovog projekta.

Vođa tima:

Ime i Prezime: Benjamin Huseinefendić

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: Maid Bajrić

Škola

Naziv škole: JU MS Elektrotehnička škola
Grad: Tuzla

Supervizor

Ime i Prezime: Asmir Mandžukić
Top