Mikro Elektrana

Kategorija: Inžinjering

Mikro elektrana,prenosni mehanizam rijesenje u malim hidro elektranama

Projekat

Naziv projekta: Mikro Elektrana
Kategorija:  Inžinjering
Sažetak: 

Mikro elektrana,prenosni mehanizam rijesenje u malim hidro elektranama

Vođa tima:

Ime i Prezime: Anes Kovačević

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: Haris Gluščević

Škola

Naziv škole: Elektro tehnička škola za energetiku
Grad: Sarajevo

Supervizor

Ime i Prezime: Muhamed Tufo
Top