EagleUAV

Kategorija: Poduzetništvo

EagleUAV je dron na kojem smo razvili AI algoritme za autonomnu navigaciju i inteligentnu kontrolu. Cilj projekta je da predstavimo te algoritme i njihovu konkretnu upotrepu u praksi zajedno sa praktičnošću…

Projekat

Naziv projekta: EagleUAV
Kategorija:  Poduzetništvo
Sažetak: 

EagleUAV je dron na kojem smo razvili AI algoritme za autonomnu navigaciju i inteligentnu kontrolu. Cilj projekta je da predstavimo te algoritme i njihovu konkretnu upotrepu u praksi zajedno sa praktičnošću drona. Poseban osvrt vršimo na sigurnost ljudi i društva, kao i naši prethodni projekti, tako i ovaj ima za cilj da bude upotrebljavan za policiju i vojsku, a takođe za civilne svrhe i naučna istraživanja. Dron će moći da prati objekte, detektuje lica čovjeka, prepoznavati tekst, prenosi teret, skenira okolinu, izbjegava objekte, determinira tačnu lokaciju, itd. Sa ovim pojasom mogućnosti nemoguće postaje moguće. Jedna od mnogobrojnih primjena bi bila praćenje kriminalaca od strane policije. EagleUAV može prepoznati registarske oznake vozila u kojem se kriminalac nalazi, njegovo lice, potvrditi njegovu tačnu lokaciju za daljne akcije policije. Takođe imamo i druge upotrebe kao što su: skeniranje lokacije u slučaju vremenske nepogode za potencijalne preživjele, donošenje prve pomoći na bilo koju lokaciju brže od hitne pomoći, detektovanje mina u službi vojske, pristupanje mjestima nepristupačnim za čovjeka, itd.

Vođa tima:

Ime i Prezime: Haris Basarić

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: Ahmed Delić

Škola

Naziv škole: Srednja Tehnička
Grad: Bugojno

Supervizor

Ime i Prezime: Said Karaosmanović
Top