SOSCharge

Kategorija: Imam Ideju

SOSCharge, koncept sistema mikrogeneratora koji pune mobilni uređaj u hitnim slučajevima energijom ljudskog pokreta, vibracija ili ultrazvučnih talasa, bez obzira na okolinu ili uslove u kojima se nalazi…

Projekat

Naziv projekta: SOSCharge
Kategorija:  Imam Ideju
Sažetak: 

SOSCharge, koncept sistema mikrogeneratora koji pune mobilni uređaj u hitnim slučajevima energijom ljudskog pokreta, vibracija ili ultrazvučnih talasa, bez obzira na okolinu ili uslove u kojima se nalazi - https://youtu.be/OTNQyR0Pv08

Vođa tima:

Ime i Prezime: Haris Muhibić

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: 

Škola

Naziv škole: JU Srednjoškolski Centar Hadžići
Grad: Hadžići

Supervizor

Ime i Prezime: Jazid Bajrić
Top