Model mini hidrocentrale

Kategorija: Inžinjering

Posljednih par mjeseci smo posvetili razvoju mini hidrocentrale sa Peltonovom turbinom koju želimo da prezentujemo na vašem takmićenju. Za izradu modela hidrocentrale smo koristili SIEMENS PLC LOGO, Peltonovu…

Projekat

Naziv projekta: Model mini hidrocentrale
Kategorija:  Inžinjering
Sažetak: 

Posljednih par mjeseci smo posvetili razvoju mini hidrocentrale sa Peltonovom turbinom koju želimo da prezentujemo na vašem takmićenju. Za izradu modela hidrocentrale smo koristili SIEMENS PLC LOGO, Peltonovu turbinu, Igličasti ventil, motor za upravljanje igličastim ventilom, dvije pumpe po 80W koje obezbjeđuju povratak vode iz donjeg bazena u gornji. Pumpe šalju vodu u gornji bazen koji nam predstavlja vodozahvat. Konstantan nivo u gornjem bazenu nam obezbjeđuje konstantan pritisak na turbini. Zbog toga imamo određen broj obrtaja i željenu snagu na generatoru. Pomoću SIEMENS PLC LOGO upravljamo igličastim ventilom te na taj način obezbjeđujemo konstantan nivo bez obzira na dotok vode u gornji bazen.

Vođa tima:

Ime i Prezime: Ibrahim Helja

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: Amel Sefer

Škola

Naziv škole: Srednja tehnička škola Bugojno
Grad: Bugojno

Supervizor

Ime i Prezime: Said Karaosmanović
Top