Zašto šutite?

Kategorija: Imam Ideju

Kao učenici srednje škole suočavamo se sa raznim problemima, koje sami da li zbog stida, osude ili neke druge prepreke ne rješavamo nego čuvamo u sebi. Jedan od najvećih problema današnjice jeste komunikacija.…

Projekat

Naziv projekta: Zašto šutite?
Kategorija:  Imam Ideju
Sažetak: 

Kao učenici srednje škole suočavamo se sa raznim problemima, koje sami da li zbog stida, osude ili neke druge prepreke ne rješavamo nego čuvamo u sebi. Jedan od najvećih problema današnjice jeste komunikacija. Nošeni tim problemomodlučili smo se pozabaviti tom tematikom. Komunikacija je možda najvažnija i najteža aktivnost kojom se čovjek može baviti. To je osjetljiva membrana kroz koju ljudi mogu dijeliti misli, ideje, osjećanja, snove i probleme.. Komunikacija je ključna komponenta u međusobnom odnosu ljudi. U današnje vrijeme susrećemo se sa raznim vidovima komunikacije. Ljudi sve manje ostvaruju komunikaciju ''oči u oči'', dok se njihov izbor komunikacije svodi na „žicu“ . Nakon mnogobrojnih anketa i istraživanja došlismo do zaključka da ljudima treba podsticaj i sloboda izražavanja. Sproveli smo anketu kroz osnovne i srednje škole u našem gradu. Pitanja ankete su se svela na odnos: profesor-učenik, roditelj-dijete, prijatelj-prijatelj. Naša anketa sadržavala je sljedeća pitanja: 1. Koliko dnevno vremena provodite koristeći društvene mreže ? a) do 1h b) do 2h c) do 5h d) 5h i više 2. Da li svoje probleme iznosite: a) roditeljima b) vršnjacima c) profesorima d) ili ipak šutite 3. Smatrate li da imate dovoljno otvoren odnos sa vašim roditeljima? DA NE 4. Koga smatrate svojim najboljim prijateljem: a)roditelji b) vršnjaci c) profesori d)računar/mobitel 5. U slučaju da je vaš odgovor (na pitanje 4.) računar/mobitel obrazložite na koji način vam oni pomažu u rješavanju problema s kojima se svakodnevno susrećemo ? REZULTATE ANKETE ĆEMO PRILOŽITI UZ PROJEKAT. Razna dešavanja koja su se desila u našem gradu i državi u kojima je problem (ne)komunikacija kao i ova anketa, dali su nam ideju i podstakli nas da napravimo radionice za učenike osnovnih i srednjih škola. Cilj ove radionice jeste da učesnici pričaju o svojim problemima, iskažu svoje emocije, pokažu koliko oni vrijede i šta sve mogu uraditi samo uz pomoć dobre komunikacije. U rješavanju tih problema, razgovoru i podizanju samopouzdanja dobit će pomoć voditelja projekta (volonteri-stručne osobe tipa: pedagog, psiholog i sl.), kao i ostalih učesnika ovog projekta. U toj radionici oni će slobodno komunicirati, imati pravo glasa, učiti i steći nova prijateljstva.

Vođa tima:

Ime i Prezime: Jasmina Pinjić

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: Salko Suljić

Škola

Naziv škole: JU ''Mješovita srednja škola''
Grad: Maglaj

Supervizor

Ime i Prezime: Aida Smajlagić
Top