Fresh air we share, biofuels show we care

Kategorija: Okolina

Zabrinutost zbog energetske ovisnosti za neobnovljivim fosilnim gorivima raste s povišenom oskudicom i nepovoljnim uticajem na okoliš. Jedan od alternativnih izvora goriva su bio-goriva koja se dobijaju…

Projekat

Naziv projekta: Fresh air we share, biofuels show we care
Kategorija:  Okolina
Sažetak: 

Zabrinutost zbog energetske ovisnosti za neobnovljivim fosilnim gorivima raste s povišenom oskudicom i nepovoljnim uticajem na okoliš. Jedan od alternativnih izvora goriva su bio-goriva koja se dobijaju iz biljnih ulja postupkom transesterifikacije. Istraživanja su pokazala da najbolje karakteristike od svih biljnih ulja posjeduju alge jer se nakon titracije dobija najveća količina čiste biomase. Algi ima u izobilju, brzo rastu, veoma su bogate uljem, te predstavljaju elastični organizam koji može napredovati i rasti u mnogim ekstremnim okolnostima. Pretpostavili smo da bismo mogli uzgajati alge u laboratoriju, a zatim pomoću hemijske ekstrakcije koristiti ih za dobivanje prirodnih lipida, odnosno ulja, koje treba preraditi da bismo dobili gorivo. U početku smo zasijali uzorak Spirulina algi u slanoj otopini, koristili smo fluoroscentno svjetlo i hranjive tvari koje sadrže hemijske soli i vodu da bismo postakli razvoj bio-kulture. Nakon mjesec dana, naša zasijana kultura postala je potpuno razvijena. Koristeći metodu ekstrakcije koja uključuje metanolne kiseline i heksan, uspješno smo izdvojili lipide tj. ulje. U našem najboljem scenariju, otkrili smo da se iz 5 litara tekućine pomoću centrifuge izdvaja i do 100g algine biomase, odnosno 100g alginih lipida. U daljnjem postupku dobivenu biomasu smo pomiješali sa 1 litrom suncokretovog ulja i na taj način smo povećali kvantitet tečnog alginog ulja. Cijeli proces dobijanja bio-goriva iz alginog ulja zasniva se na postupku transesterifikacije, te se kroz taj postupak iz ulja izdvaja i najmanja moguća količina vode kako ne bi došlo do neželjene hidrolize. Nakon toga alginom ulju se dodaje natrijev hidroksid (NaOH) koji je predhodno pomiješan sa metanolom. Metanol se uz pomoć NaOH veže za masne kiseline iz ulja stvarajući biodizel, te se izdvaja kruti glicerin koji se može koristiti u industriji kozmetike. Nakon što smo potvrdili da smo dobili biogorivo od algi, onda smo počeli eksperimentisati oko uzgoja alge u različitim koncentracijama soli u vodi, te smo zaključili da alge rastu na svim razinama soli. Koristili smo spektrofotometar za mjerenje apsorpcije i koristili smo ga za stvaranje vlastite standardne krivulje koja se odnosi na apsorpciju gustoće pomoću serijskih razrjeđenja koju sada možemo koristiti kao skalu za mjerenje eksperimentalnog rasta između tikvica. Postavili smo aparat za mjerenje topline plamena iz dobivenog bio-goriva, te je naše bio-gorivo postiglo temperaturu od oko 340 stepeni celzijusovih.

Vođa tima:

Ime i Prezime: Kerim Grbić

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: Alisa Hadžić

Škola

Naziv škole: Mješovita srednja škola Gračanica
Grad: Gračanica

Supervizor

Ime i Prezime: prof. Samer Fazlić
Top