CNC mašina upravlja mikrokontrolerskim sistemom Arduino

Kategorija:

Moja ideja izrade protipa CNC mašine je usmjerena ka poduzetništvu. Poznata je činjenica da je upotreba CNC mašina uzela velikog maha u proizvodnji.Međutim poznata je i činjenica da su CNC mašine vrlo…

Projekat

Naziv projekta: CNC mašina upravlja mikrokontrolerskim sistemom Arduino
Kategorija: 
Sažetak: 

Moja ideja izrade protipa CNC mašine je usmjerena ka poduzetništvu. Poznata je činjenica da je upotreba CNC mašina uzela velikog maha u proizvodnji.Međutim poznata je i činjenica da su CNC mašine vrlo skupe pa čak i one koje se koriste kao učila u školama, u mom projektu je to moguće sa mnogo manje ulaganja.Za početak možemo korisiti dijelove rashodovanih mašina. U njima postoje steper motori koji su glavni pogonski dijelovi CNC mašina. Koristi se jeftini mikrokontrolerski sistem Arduino.Tržište je široko jer bi prodajna cijena u odnosu na konkurenciju bila dosta niža.Mašina može biti upotrebljivana za graviranje, kao ploter za crtanje elektroničkih šema i drugih crteža a mogla bi se koristiti i kao glodalica.Malo opširnije u .pdf fajlu. Pošto imam problema sa dodavanjem videa evo download link za to:https://www.sendspace.com/file/om6p21

Vođa tima:

Ime i Prezime: Samed Beganović

Drugi takmičar:

Ime i Prezime: 

Škola

Naziv škole:  JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac
Grad: Lukavac

Supervizor

Ime i Prezime: Said Sakić
Top